Praktijk voor het Jonge Kind - Welkom!

Praktijk voor orthopedagogische hulpverlening, remedial teaching, coaching en kortdurende (psycho)therapie gevestigd in Benschop (UT)

 

Voor welke kinderen?


Als specialist jonge kind begeleid ik kinderen van 4 t/m 8 jaar met enkelvoudige of complexe hulpvragen op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling.
Daarnaast kunnen kinderen t/m de brugklas VO terecht voor begeleiding van executieve- en cognitieve functies, sociale vaardigheden, studievaardigheden of bij signalen van faalangst.

Kinderen die voor een korte of langere periode speciale begeleiding nodig hebben, kunnen zowel door ouders als door scholen worden aangemeld. Soms vindt doorverwijzing plaats o.a. via de huisarts of specialist. Een verwijsbrief is niet nodig.

 

De praktijk

Praktijk voor het Jonge Kind is een kleinschalige, laagdrempelige, particuliere praktijk die gekenmerkt wordt door persoonlijke betrokkenheid en ruime aandacht voor ouder(s) en kind. Er is geen wachtlijst. Uw kind kan op korte termijn terecht, meestal binnen twee weken. Oudergesprekken kunnen eventueel in de avond plaatsvinden, in de praktijkruimte of desgewenst bij u thuis.

 

Concept

Het concept van de Praktijk voor het Jonge Kind bestaat uit orthopedagogiek, remedial teaching, coaching en oplossingsgerichte kortdurende psychotherapie. Samen met u en eventueel de leerkracht bekijken we welke behandeling of begeleidingsvorm het beste aansluit bij de hulpvraag van uw kind.

Mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs, masteropleiding, specialisme jonge kind, onderzoek- en praktijkervaring vormen samen een een uitstekende basis voor een uniek concept met een breed aanbod van mogelijkheden.

 

Wanneer aanmelden?

Door allerlei oorzaken of omstandigheden kunnen er belemmeringen zijn in de onderwijs-leersituatie of in de persoonsontwikkeling, waardoor uw kind niet lekker in zijn vel zit. Vaak zijn er in die situatie signalen van opvallend of juist teruggetrokken gedrag.  Door middel van diagnostisch onderzoek kunnen we nagaan wat uw kind nodig heeft voor een brede ontwikkeling binnen zijn mogelijkheden.

 

Wat kunt u verwachten?

De hulpverlening bestaat globaal uit een onderzoek naar de mogelijkheden van uw kind, gevolgd door een traject van begeleiding en adviezen aan ouders en leerkrachten. Ik streef ernaar zoveel mogelijk samen te werken met ouders, scholen, psychologen, logopedisten en diverse andere disciplines.

Bij de begeleiding ga ik uit van het kind in zijn totaliteit in relatie met zijn omgeving, waarbij de sterke kanten worden benadrukt. Het accent komt op deze wijze vooral te liggen op het zoeken naar mogelijkheden en het oplossen van problemen. We zorgen voor voldoende succeservaringen tijdens de sessies. Deze zijn essentieel voor het versterken van het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind.

De werkwijze is vanzelfsprekend afgestemd op de ontwikkelingsfase van het jonge kind. Om deze reden vindt de begeleiding vooral spelenderwijs plaats. Spel is voor jonge kinderen de beste manier om allerlei vaardigheden te oefenen en kan tevens therapeutisch worden ingezet.

Enkele uitgangspunten van de werkwijze zijn:

  • tegemoet komen aan de basisbehoeften ‘relatie, competentie en autonomie’
  • inzetten van de kwaliteiten van het kind
  • oplossingsgerichte benadering
  • onvoorwaardelijk vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden

 

Annèt van Roest, M. SEN
Specialist Jonge Kind

Praktijk voor het Jonge Kind
Boveneind Zuidzijde 13
3405 AM Benschop
Tel. 06 - 17 99 46 62 (tel. spreekuur: di t/m vrij van 8.30 - 9.00 uur)

 

Copyright © 2019

Alle teksten van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent dat het overnemen of hergebruiken van teksten of gedeelten van teksten niet is toegestaan.